🚩ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ผ่านระบบออนไลน์ คลิก

วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลพระพุทธบาท เป็นโรงพยาบาลชั้นนำ
ในบริการสุขภาพที่ทุกคนพึ่งพอใจ และไว้วางใจ

สถิติผู้ป่วยนอก/ใน

จำนวนสถิติผู้ป่วยนอก/ใน 5 ปีย้อนหลัง

ข้อมูลงบทดลอง

รายงานงบทดลอง
ในแต่ละเดือน

HCD SERVICE 43 แฟ้ม

ข้อมูลส่งออก 43 แฟ้ม
ตัวชี้วัดต่างๆ

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ระบบจัดซื้อ จัดจ้าง
โรงพยาบาลพระพุทธบาท

ข่าวสาร กิจกรรมโรงพยาบาล