ศูนย์ตรวจสุขภาพ

บริการตรวจสุขภาพประจำปี รายกลุ่ม ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ สถานประกอบการต่าง ๆ ,ตรวจสุขภาพเพื่อออกใบรับรองแพทย์สมัครงาน , ศึกษาต่อ , ทำใบขับขี่ สมัครฌาปณกิจสงเคราะห์ , บวช, ทำประกันชีวิต ฯลฯ

วันทำการ : วันจันทร์-วันศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา: 08.00 น. – 16.00 น.
โทรศัพท์ : 0-3626-6111, 036-268215-8 ต่อ 5000, 5001
E-mail : ppt.checkup@gmail.com