บริการคลินิกพิเศษ

- คลินิกผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
- คลินิกฝากครรภ์
- คลินิกวัยทอง
- คลินิกฝังเข็ม
- คลินิกประสาทศัลยศาสตร์
- คลินิกแผนไทย
- คลินิกสุขภาพเท้า
- คลินิกพิเศษตรวจปากมดลูกด้วยกล้องขยาย
- คลินิกจิตเวช
- คลินิกรักษ์น้อง
- คลินิกอาชีวะเวชศาสตร์
- คลินิกอดบุหรี